Právne poradenstvo

410648_7870

Právno poradenské služby:

- vypracovanie rôznych  zmlúv,

- vypracovanie návrhov na začatie súdneho konania,

- zastupovanie pred súdmi a orgánmi štátnej správy,

- vybavovanie bankových pôžičiek,

- komplexné právne služby, poradenstvo

- marketing, prieskum trhu, vedenie spoločností

- dovoz vozidiel do firiem zo zahraničia, komplexné služby pri dovoze.

Preklady a tlmočenie

118787923

 

Zabezpečujeme preklady a tlmočenie z jazyka maďarského do jazyka slovenského a z jazyka slovenského do jazyka maďarského, ako aj preklady a tlmočenia aj z iných a do iných jazykov na základe požiadavky nášho klienta.

Preklady:

- odborná literatúra,
 -knihy,webové stránky,
- úradné dokumenty
- expresné služby
-od 14,- Eur za normostranu
-zabezpečenie overených
 prekladov 19,92,-Eur za stranu
-zabezpečenie prekladateľov
 do anglicného, nemeckého, talianskeho a
 ruského jazyka
 

Konzekutívne tlmočenie:
- od 20,-Eur za hodinu
- oficiálne rokovania,
uzatvárania zmlúv, obchodné
rokovania,schôdze

Krátke dodacie lehoty, kvalitná práca, dostupné ceny!
 

Zakladanie firiem

227929613

Zabezpečujeme komplexné služby pri zakladaní firiem:

- spracovanie zakladacích dokumentov,

- vybavovanie pred orgánmi štátnej správy a súdmi,

- vyhľadanie vhodných kancelárskych priestorov na sídlo firmy,

- účtovnícke práce a právne poradenstvo,

- založenie novej spoločnosti alebo odstúpenie už existujúcej spoločnosti, 

   tzv. ready made spoločnosti

- dostupné cenové relácie už od 500,-€ 

V rámci poradenskej činnosti sme k dispozícii aj zahraničným  podnikateľom pri zriaďovaní nových firiem na území Slovenska

Jedinou úlohou klienta je podpísanie základných dokumentov ostatné vybavíme za neho my, klient sa zatiaľ môže venovať ďalším aktivitám!